بیمارستان امام رضا اردل
۱۴۰۰/۲/۳
دیالیز
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز

متن قانون :

علاوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار، مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد:
الف- شرح وظايف پرستار در بخش همودياليز:
1- پذيرش و ارزيابي مددجو قبل از دياليز
2- بررسي و حمايت رواني – جسمي مددجو جهت دياليز
3- بررسي وضعيت مددجو از نظر انواع هپاتيت، HIV و انجام تدابير لازم در صورت مثبت بودن آزمايشات فوق
4- رعايت اصول جداسازي در صورت مثبت بودن آزمايشات فوق
5- برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون براساس ضوابط مربوطه
6- بررسي راههاي دست يابي به عروق و انتخاب بهترين راه ممكن
7- دستيابي به عروق به روش استاندارد از طريق فيستول / كاتترهاي دو جداره / كورتكس و ساير روش ها
8- انجام مراقبت پرستاري از راه عروقي باز در مددجويان
9- رعايت اصول احتياطات همه جانبه استاندارد به منظور پيشگيري از ابتلاء به بيماري هاي منتقله از راه خون در بيماران و كاركنان ( استفاده از دستكش،‌ عينك يا ماسك محافظت صورت در زمان اتصال به و قطع بيمار از دستگاه )
10- انتخاب صافي مناسب براساس وضعيت مددجو
11- انجام و بررسي آزمايشات قبل، حين و بعد از دياليز و تعيين شرايط دياليز مددجو
12- آماده كردن دستگاه دياليز و وسايل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو
13- ست كردن دستگاه به روش استاندارد،‌ شستشو و آماده كردن ست و صافي دستگاه دياليز
14- اتصال بيمار به دستگاه دياليز با توجه به وزن خشك و راه هاي دستيابي به عروق،‌ تنظيم دستگاه براساس نيازهاي خاص
15- هماهنگي،‌ كنترل و نظارت بر كاليبراسيون منظم و مستمر دستگاه هاي دياليز و سيستم RO
16- بررسي نتايج آزمايشات قبل و بعد از همودياليز و گزارش موارد ضروري به پزشك
17- ارائه تدابير لازم در مواقع اضطراري از قبيل: پارگي ست و صافي، لخته شدن صافي، قطع برق، خرابي دستگاه و ساير موارد
18- ارائه مراقبت هاي خاص حين دياليز جهت پيشگيري از عوارض، كنترل و درمان حين دياليز از قبيل افت فشار خون، كرامپ عضلاني،‌ درد قفسه سينه و ساير موارد
19- بررسي وضعيت مددجو از نظر ميزان نياز هپارين و تنظيم دستگاه جهت تزريق هپارين
20- بررسي بيمار و ارائه مراقبت هاي خاص دارويي با توجه به ويژگي هاي دارو به منظور پيشگيري از عوارض
21- بررسي بيمار از نظر علايم كم خوني و اتخاذ تدابير لازم با نظر پزشك
22- تعيين و محاسبه ميزان كفايت دياليز در بيماران و اتخاذ تصميمات لازم با نظر پزشك
23- جدا نمودن بيمار از دستگاه بعد از انجام دياليز و انجام مراقبت هاي لازم حين قطع و بعد از دياليز
24- شستشوي دستگاه دياليز براساس استانداردها
25- هماهنگي جهت انجام كشت هاي منظم از دستگاه دياليز
26- تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزش هاي لازم
27- بررسي و اتخاذ تصميمات لازم جهت دياليز در منزل در صورت امكان
28- ثبت دقيق كليه اقدامات انجام شده براساس مقررات بيمارستان
29- بررسي وضعيت اقتصادي – اجتماعي بيمار و ارجاع وي به واحدهاي ذيربط
30- هماهنگي با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي
ب- شرح وظايف پرستار در دياليز صفاقي:
1- پذيرش و ارزيابي مددجو
2- بررسي و حمايت رواني – جسمي مددجو جهت دياليز
3- بررسي وضعيت مددجو از نظر انواع هپاتيت، HIV و انجام تدابير لازم در صورت مثبت بودن آزمايشات فوق
4- آماده نمودن بيمار و وسايل جهت انجام دياليز صفاقي
5- مراقبت از محل ورود كاتتر، پانسمان و فيكس نمودن آن
6- آماده كردن محلول دياليز صفاقي براساس اصول استاندارد
7- كنترل و برقراري سيستم دريافت و خروج مايع دياليز صفاقي
8- بررسي بيمار از نظر كيفيت دياليز، نتايج آزمايشگاهي و اتخاذ تدابير لازم جهت انتخاب محلول مناسب
9- بررسي كيفي و كمي مايع خروج دياليز صفاقي
10- رعايت اصول كنترل عفونت قبل، حين و در زمان اتمام دياليز
11- ارائه تدابير لازم حين دياليز صفاقي و رفع مشكلات موجود
12- بررسي بيمار از نظر بروز عوارض تعبيه كاتتر صفاقي از قبيل؛ پارگي روده، ليك سوند، پريتونيت و ساير موارد
13- تزريق داروهاي مورد نياز در محلول دياليز براساس استاندارد و ثبت آن
14- ارزيابي وضعيت بيمار پس از اتمام دياليز صفاقي
15- ثبت و گزارش وضعيت بيمار، اقدامات انجام شده، اطلاعات مربوط به دوره هاي دياليز در فرم هاي مخصوص و كنترل تعادل مايعات
16- تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزش هاي لازم
ج- شرح وظايف پرستار در دياليز صفاقي مداوم سرپايي:
1- آشنا نمودن بيمار در زمينه روش هاي مختلف دياليز و كمك به او در اتخاذ تصميم يراي انتخاب اين روش
2- بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،‌ خانوادگي و فردي جهت انتخاب بيمار براي دياليز صفاقي
3- بررسي محل سكونت از نظر فضا،‌ امكانات موجود در خصوص انجام دياليز صفاقي قبل از كاتتر گذاري و شروع دياليز صفاقي در منزل و ارائه پيشنهادات لازم
4- مشاوره و حمايت روحي رواني بيمار قبل از كاتترگذاري در اتاق عمل
5- ارائه مراقبت هاي بعد از عمل كاتترگذاري در اتاق عمل از قبيل نصب كانكتر، شستشوي صفاق، فيكس كردن كاتتر، پانسمان و ساير موارد
6- ارائه خدمات پس از انتقال بيمار به بخش از قبيل شستشوي صفاق، هپارينه كردن صحيح كانكتر و ساير موارد
7- ارائه آموزش هاي مستمر به صورت دوره اي مدون اختصاصي به بيمار و خانواده تا حصول اطمينان از تاثير آموزش هاي ارائه شده از قبيل نحوه انجام دياليز، تعويض پانسمان، آموزش تغذيه، عوارض و علائم عفوني و ساير موارد
8- هماهنگي لازم با واحدهاي مربوطه جهت تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز
9- ثبت دقيق كليه اقدامات انجام شده براساس مقررات بيمارستان
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
1078
آدرس : اردل - خيابان پرستار - جنب هلال احمر
كدپستي :  8881833965   تلفن : 34344270 -038
دور نگار :  34344276-038
 
تاریخ بروز رسانی 1400/02/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal