بیمارستان امام رضا اردل
۱۴۰۰/۲/۳
مديريت بيمارستان
سركار خانم مژگان مرداني 
 


وظايف و مسئوليتهاي مدير داخلي

 • مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

 • اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان

 • هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان

 • هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و پيراپزشكي

 • شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره.

 • تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

 • كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان

 • تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان

 • تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان

 • نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها

 • ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي

 • تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان

 • ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان

 • نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي

 • شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه

 • مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان

 • ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش

 • هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه

 • هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه

 • نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

 • پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر

 • پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع

 • پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت سرپرستي

 • نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت سرپرستي

 • نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

 • صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

 • سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

 • صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

 • نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

 • شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

 • مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها

 • جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق

 • مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل

 • برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/22
تعداد بازدید:
1006
آدرس : اردل - خيابان پرستار - جنب هلال احمر
كدپستي :  8881833965   تلفن : 34344270 -038
دور نگار :  34344276-038
 
تاریخ بروز رسانی 1400/02/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal