بیمارستان امام رضا اردل
۱۴۰۰/۲/۳
معرفی واحد
برنامه ريزي نيروي انساني در پرستاري: برنامه ريزي پرسنلي)نيروي انساني(عبارت است از تعيين تعداد افرادي كه در سالهاي آينده براي تامين هدفهاي سازمان بايد انتخاب و آموزش داده شوند، ترفيع بگيرند و بازنشسته شوند. براين اسا س تسهيالت و وسايل مورد نياز پيش بيني ميگردد. شروع برنامه ريزي نيروي انساني با تهيه نمودار سازماني است كه با توجه به نمودار سير ترفيعات در سازمان؛ آيين نامه استخدامي،برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت و غيره تهيه ميگردد. از آنجا كه در سازمانهاي بهداشتي و درماني بيشترين بودجه سازمان را كاركنان خدمات پرستاري جذب مي كنند لذا مديران پرستاري جهت موفقيت در ارائه مراقبتهاي پرستاري بايد طبقه و سطوح علمي كاركنان پرستاري را مشخص نموده و از حداقل آنان براي رفع نيازهاي بيماران استفاده نمايد. توجه به كاركنان پرستاري نيز در برنامه ريزي نيروي انساني پرستاري ازاهميت ويژه اي برخوردار است . مك كي ، عامل نارضايتي در ميان پرستاران را كمبود پرستار ميداند. سدلر، درتاييد اين موضوع اظهار ميدارد: سالمت بيمارستان در نتيجه كمبود پرستار تهديد مي شود. كمبود پرستار در سيستم بهداشت و درمان امري حساس بشمار مي آيد. بطوريكه انجمن بيمارستانهاي آمريكا گزارش كرده است كه 55درصد از بيمارستانهايي كه در در سال 1851 تحت بررسي قرار گرفته اند كمبود پرستار دارند.با توجه به موارد فوق چنانچه مديران پرستاري در پي راهي جهت پيشگيري كمبودي كه در كاركنان پرستاري بيمارستانها مشاهده مي شود، نباشند و در برنامه ريزي نيروي انساني كمبود پرستار مورد نظر قرار نگيرد، ممكن است روند ارائه خدمات درماني دچار مشكالتي گردد. 6 كليات سازماندهي: سازماندهي يكي ديگر از وظايف مهم هر مدير محسوب مي شود. تالش در جهت شناخت وظيفه سازماندهي و اهميتي كه اين وظيفه در مديريت دارد، مستلزم بررسي و مطالعه جنبه هاي مختلف اين وظيفه است. سازمان عبارت است از وجود هماهنگي معقول در فعاليت گروهي از افراد براي نيل به يك هدف يا منظور مشترك از طريق تقسيم كار و وظايف و از مجراي سلسله مراتب اختيار و مسئووليت قانوني
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
718
آدرس : اردل - خيابان پرستار - جنب هلال احمر
كدپستي :  8881833965   تلفن : 34344270 -038
دور نگار :  34344276-038
 
تاریخ بروز رسانی 1400/02/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal